Лекції

ІПФ НАН України

к.ф-м.н. Бугай О.М.; к.ф-м.н. Дрозденко М.О.; Москаленко В.Б.; Білик В.М. ; Гудаков О.О.

Тематика заходів

«PIXE аналіз в дослідженнях об’єктів культурної спадщини».

 1. Базові принципи PIXE аналізу.
 2. Обладнання для проведення PIXE аналізу.
 3. Приклади застосування PIXE аналізу до різних типів об’єктів.
 4. Додаткове обладнання для розширення можливостей PIXE аналізу.

Лабораторні роботи (проведення елементного аналізу зразків археології та мистецтва).

Екскурсія до АПК ІПФ НАН України.

 «Рентгенфлуоресцентний аналіз (РФА) в археології та мистецтві»

 1. Фундаментальні основи РФА;
 2. Застосування РФА-методу;
 3. Апаратне забезпечення РФА;
 4. Обробка енергетично-дисперсійних рентген флуоресцентних спектрів;
 5. Межі виявлення хімічних елементів методом РФА;
 6. Чутливість до елементів спектрометрів РФА;
 7. Застосування спектрометрів РФА в археології та мистецтві: портативні спектрометри.
 8. Застосування спектрометрів РФА в археології та мистецтві: картування.

«Радіо-вуглецеве датування артефактів»

 1. Визначення методу радіоізотопного датування. Види методів;
 2. Історія методу радіоізотопного датування;
 3. Методи радіоізотопного датування, місце радіо-вуглецевого методу;
 4. Радіо-вуглецевий метод.

Громадська Організація

“Українське Товариство Охорони Пам’яток Історії та Культури”

(ГО «УТОПІК»):

к.іст.н. Бур`янова М.І., Голова ГО «УТОПІК», Заслужений працівник культури України;

к.іст.н. Титова О.М., Заст. Голови ГО «УТОПІК», Заслужений працівник культури України;

Фролов А.О., архітектор, Голова Київського міського центру ГО «УТОПІК».

Тематика заходів

 1. Історико-культурна спадщина як соціокультурний феномен;
 2. Правова охорона культурної спадщини;
 3. Історія пам’яткоохоронної справи в Україні;
 4. Основні напрями пам’яткоохоронної діяльності;
 5. Облік нерухомих пам’яток культурної спадщини;
 6. Заповідники і заповідна справа в Україні;
 7. Об’єкти археологічної спадщини;
 8. Об’єкти монументального мистецтва;
 9. Об’єкти історичної культурної спадщини;
 10. Пам’ятки науки і техніки;
 11. Звід пам’яток історії та культури України
 12. Особливості поводження з матеріальною культурною спадщиною на всіх етапах:
 •      – огляд державних нормативів, міжнародної практики та реальних прикладів;
 •      – аналіз можливостей для покращення ситуації та практичні досягнення.

Напрацювання висновків та рекомендацій за результатами фахових обговорень.